NROF Lister høster anerkjennelse for korona-bidrag

Tirsdag 5. mai var den siste dagen NROF Lister løste oppdrag for Farsund kommune i forbindelse med korona-pandemien. Avdelingen har høstet mye skryt i lokalmiljøet for innsatsen.

PP/ OLE KRISTIAN HAAGENRUD

Enhetsleder Monica Håland leder smittevernkurs for frivillige sjåfører fra NROF avd. Lister.

■■■ Forespørselen fra kommunen kom i slutten av mars, etter at behovet for transport av pasienter som ikke selv var i stand til å komme seg til Alcoahallen oppstod. Hallen i Farsund gjorde nytte som legevakt for personer med luftveissymptomer. Grunn­et smittefare kunne ikke drosjer ta på seg oppdragene. På forhånd hadde avdelingen gjort kommunen oppmerksom på NROFs lokale kapasiteter og vilje til å bidra.

Legevakten tok imot pasienter fra hele Lister, i tillegg til Lund og Søndre Sokndal. Det vil si at det var et område med nesten 40.000 innbyggere som fikk bistand fra NROF avd. Lister.

Nestleder i avdelingen, Per Kr. Danielsen, har ledet Listers bidrag. Han sier det først og fremst er de frivillige sjåførene som skal frem­­heves.

– Bjarne Skollevoll tok ansvar fra første dag og har løst flere oppdrag. Han har også brukt helligdager på å kjøre prøver til analyse ved sykehuset i Kristian­sand. Andre som har stilt opp er Rolf Midhassel, Bjørg Hovden, Leif Rinde Jr. og Per Arnt Olsen. Sistnevnte er pensjonert yrkes­offiser, nå bosatt på Lista, og vil søke medlemskap i NROF avd. Lister. Alle fortjener anerkjennelse for sin villighet til beredskap for en god sak, sier Danielsen.

Kommunale biler

De frivillige sjåførene brukte kommunale biler som var innredet for formålet, og ble grundig kurset i hvordan de skulle ta seg av transporten på en trygg måte. Smittevernutstyr som for eksempel munnbind stilte kommunen med, i tillegg til opplæring i sikker bruk.

– Som nestleder har jeg hatt kontakt med kommunen hele veien og tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. Jeg vil gjerne takke for den frivillighet og innsats som er lagt for dagen.

Takk for velvilje og vennlighet i en alvorlig tid som er vanskelig for så mange, sier Danielsen.

Positiv oppmerksomhet

Ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, sier kommunen er heldig som har en stor og godt organisert frivillighet.

– NROF Lister har organisert og stilt opp for fellesskapet under hele beredskapstiden med transport­oppdrag av mange slag, og som kommuneledelse er vi svært takknemlige for det oppdraget dere har løst for oss alle, skrev Abrahamsen i sin takk til NROF avd. Lister.

I april fikk avdelingen oppmerk­somhet i avisen Lister24. I artikkelen fikk NROF både som landsdekkende organisasjon og avdeling Lister svært god og positiv profilering.