Kjære lesere av Pro Patria!

Det er gledelig å se at til tross for begrensningene i forbindelse med koronakrisen, bidro flere av våre avdelinger til en stilfull og verdig markering av 8. mai. Videre setter jeg pris på at flere og flere avdelinger viser at de klarer å tilpasse aktiviteten innenfor myndighetenes anbefalinger og føringer.

■■■ Etter å ha lest regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvars­sektoren og fulgt flere debatter, mener jeg det fortsatt er viktig at vi i NROF deltar i debatten og bidrar til klargjøring i forhold til reservist­begrepet, aktiv reserve og en større forståelse av reservistdimensjonen.

Vi er av den tro at begrepsavklar­ing og økt forståelse for at Forsvar­ets struktur skal bestå av stadig tjenestegjørende personell og reservister, sammen med et velutviklet reservistkonsept, vil bidra til økt operativ evne.

Dette er i tråd med hva flere og flere land gjør. Finland er blant landene som har satt dette i system med rundt 900 000 ­reservister og en aktiv reserve på rundt 280 000 (personell med relevant trening og en posisjon i styrkestrukturen). NROF har også tilbudt sine tjenester til Utenriks- og Forsvarskomiteen på Stortinget og til Forsvaret, for å bidra til økt forståelse til felles beste. For de av dere som ønsker å delta i arbeidet bør presidentens innlegg i denne utgaven av Pro Patria, sammen med det som ligger på nrof.no, være et godt grunnlag.

Denne våren har det ikke vært mulig å gjennomføre mye av den planlagte aktiviteten, hverken lokalt eller sentralt. Jeg håper dere alle har forståelse for dette, og er glad for at dere støtter opp om de retningslinjer som gis fra myndighetene og fra NROF. Etter som restriksjonene fra myndig­hetene gradvis lettes på, vil vi sette alt inn på at det blir en aktiv sommer og høst i NROF.

Vi ser dessverre at antallet betalende medlemmer akkurat nå ligger noe under tilsvarende tidspunkt i fjor. Det kan være flere årsaker til dette, inkludert tilnærmet aktivitetstørke på grunn av koronakrisen, men det er uansett viktig at vi kommer i gang med rekrutteringsarbeidet.

Jeg minner om at vi i den for­bindelse, for å stimulere rekrutt­eringen lokalt, på slutten av 2019 gjen­innførte ordningen med verve­premier. Forbundsstyret har også satt fokus på rekruttering, og dette vil bli fulgt opp av sekretariatet utover året. I tillegg til verving av nye medlemmer, er det viktig å beholde de som allerede er medlem. Her trenger vi hjelp fra avdelinger og enkeltmedlemmer for å holde medlemsregisteret oppdatert. Sekretariatet bruker i dag mye tid og ressurser på å spore opp med­lemmer der vi får kontingent­giro eller Pro Patria i retur.

Medlemsblader som kommer i retur vil ikke bli ettersendt. Hvis du mener at du skal ha Pro Patria, men ikke får det, må du ta kontakt med sekretariatet.

Jeg oppfordrer derfor alle med­lemmer til å sjekke at de er registrert med riktig adresse og kontaktinformasjon ved å logge inn på nrof.no