HV-14 i aksjon i nord:
En annerledes påske

I år ble det en veldig annerledes påske for mange nordmenn. I stedet for hytteturer, grilling, skiturer og andre tradisjonelle aktiviteter, fikk vi i stedet en høytid der mange måtte holde seg hjemme. Noen fikk forsøke seg på å være både forelder og lærer samtidig. Også for mange i Heimevernet (HV) ble ting ble veldig annerledes denne gang.

PP/ HANS-PETTER PEDERSEN, ASS G-1 PERSONELL, HV-14 OG LEDER NROF AVD. SØR-HELGELAND

HV-14, distriktssjef og områdesjef 206 sammen med politiet.

Operasjonssentralen til HV-14.

Kaptein Pedersen, NROF medlem fra avd. Helgeland, på liaisonoppdrag hos veitrafikksentralen.

Oppdragsløsning sammen med politiet

■■■ I stedet for en vanlig påske var mange HV-soldater ute på ekstraordinær tjeneste, ved å bistå politiet med grensekontroll. Politiet fikk assistanse fra HV på Oslo Lufthavn Gardermoen og ved alle grenseovergangene.

Det er som kjent «litt» utenfor normalen, når det plutselig står soldater ved svenskegrensen. Det har ikke skjedd siden 1905!

I påsken bemannet HV-14 grenseovergangene i Nordland, helt fra lengst sør til lengst nord i fylket – som bistand til politiet. De som ble innkalt til ekstraordinær tjeneste var da «vanlige HV-soldater» med forskjellig bakgrunn hjemmefra.

Soldatene som skulle bistå politiet måtte gjennom opplæring for å bli gitt begrenset politi­myndighet. Oppdraget var å gi bistand under grensekontroller av passerende trafikk og å veilede og gi informasjon til reisende.

Utgangspunktet var her som det alltid er, at man baserer seg på styrkestrukturen og kaller inn det som vurderes som nødvendig av mannskaper for å løse oppdraget. Områdesjefene som tildeles oppdrag setter selv opp styrken med kjennskap til eget personell og oppdragets art. Samtidig monitorerer og analyserer distriktet personellstatusen gjennom eget varslingssystem, og fokuserer på understøttelse av områdene – for å sikre en helhetlig operativ evne.

HV representerer hele sam­funnet, og samfunnet ble rammet forskjellig fra sted til sted. Da ble det vurdert hvem som kunne kalles inn til oppdrag, med tanke på å skjerme samfunnet mest mulig. Mange så seg nødt til å være hjemme med familie eller hadde funksjoner som gjorde at sam­funnet måtte prioriteres for å opprettholde normaliteten.

Det må bemerkes at HV har vært tydelige på at det ikke er gjort endringer i definisjonen på sam­funnskritiske funksjoner som gir fritak fra eller utsettelse av tjeneste.

Vi opplevde at soldatene er glade for at HV ble brukt, og at de har stor respekt for pliktene som følger med det å være soldat. Flere av de involverte som har vært ute på oppdrag, tok selv kontakt med distriktet eller områdesjefen for å melde seg til tjeneste.

Vi blir stadig kontaktet av personell som ønsker å melde seg til tjeneste, eller som lurer på hvor innkallingen blir av. Dette gir et godt bilde av heimevernssoldaten, som står klar «overalt – alltid», til å bidra i sitt lokalsamfunn. Det er vi svært stolte av!

Tilbakemeldingene vi har fått på jobben vi har gjort er meget gode. Publikum viser forståelse for oppgaven HV er satt til å gjøre og viser respekt for det. Mange har også sagt at de har følt seg trygge når de har møtt en heimevern­s­soldat med informasjon i det de kom kjørende til grenseover­gangene i usikkerhet og uvisshet.

Tilbakemeldingene fra HV-soldatene har vært av høyst positiv karakter: God stemning, hyggelige folk og godt samarbeid med politi og tollvesen. Og tilbakemeldingene fra etatene til HV-soldatene har vært at de fremstår som troverdige og profesjonelle på alle nivåer.

Samarbeidet mellom HV-14 og politiet har fungert utmerket på alle nivåer også fra vårt ståsted. Det er når oppdragene kommer at vi ser resultatet av det gode og tette samarbeidsforholdet vi har utviklet i det daglige.