Digitalisering av NROFs arkiver

Støvete bunker med dokumenter fra flere tiårs organisasjonsliv. Historikk, heraldikk og forsvarspolitiske innspill. Personalkonflikter, diskusjoner, medlemsaktiviteter og mer eller mindre gode ideer. Det er noe av innholdet i NROFs arkiv, stuet bort i B60 på Akershus – inntil tidligere generalsekretær Jørgen Berggrav gikk løs på pappeskene.

PP/ ROY THORVALDSEN

Tidligere generalsekretær Jørgen Berggrav tok på seg oppgaven med å gå gjennom og digitalisere NROFs gamle papirarkiv. Foto: Roy Thorvaldsen.

■■■ Det er mye historie i veggene i Bygning 60 på Akershus. Ikke alt handler om NROF og de andre organisasjonene som nå holder til i det ærverdige gamle huset, men mye gjør.

I kryploftet i tredje etasje har utallige esker med gamle papirer stått lagret siden NROF flyttet dit for noen år siden. Før det, sto de midlertidig lagret et annet sted. Og et annet før det. Flyttet rundt med sekretariatet, i påvente av kritisk gjennomgang og katalogisering.

Det var en formidabel oppgave Berggrav tok på seg da han gikk av som generalsekretær. Han hadde da selv preget åtte år av organisasjonens liv. Nå skulle han gjøre dypdykk i nedarvet materiale fra mange av sine forgjengere; lese, vurdere, sortere og digitalisere.

– Oppgaven fylte meg med ærefrykt og alvor, men det var også spennende og litt av en tidsreise å gå gjennom papirer ingen har rørt og lest på så lenge – og derigjennom få innblikk i organisasjonens liv og prosesser gjennom mange, mange år, sier han.

– Først og fremst er jeg imponert over det enorme arbeidet som ildsjelene i forbundet har nedlagt for forsvarssaken, og ikke minst det svært lange engasjementet som mange har hatt, og fortsatt har.

– Men det har også vært en rekke krevende saker. Blant disse var utfordringene i kjølvannet av Finance Credit-skandalen, og de ambisiøse planene som NROF hadde for drift på Oscarsborg. Intensjonen for Oscarsborg var god, men krevde en kjempeinnsats fra forbunds­ledelsen. Jeg er imponert over inn­satsen, men tror kanskje at det er best at prosjektet ble avsluttet.

– Ellers var det interessant å se at Pro Patria ofte var på sakslisten, alt fra vinkling av budskap og innhold, til kostnader og redaktørens funksjon. Ikke minst er det tydelig at annonsesalg har vært en utfordring fra «tidenes morgen»!

– Det var mye artig som dukket opp også, som forslaget om å utstyre cabincruisere med torpedoer som skulle angripe en invaderende fiende i skjærgården. Den kan du for øvrig lese om i denne utgaven av Pro Patria, sier Berggrav. Det digitaliserte arkivet blir tilgjengelig i sekretariatet. Det er systematisert og søkbart på dokumentnavn.