Aktiviteter med korona-hensyn

Flere avdelinger i vårt langstrakte land har kommet i gang igjen med gjennomføring av aktiviteter etter en pålagt pause i vår, grunnet pandemien.

PP/ OLE KRISTIAN HAAGENRUD

Pro Patria har fått en jevn strøm av rapporter om det som har foregått i avdelingene etter hvert som myndighetenes føringer har tillatt dette. Vi har dessverre ikke plass til alle innsendte bidrag her.

– For både Forbundet og ikke minst for medlemmene er det svært positivt at aktivitetsnivået nå tar seg opp igjen, sier generalsekretær Erik Gustavson.

I Midt-Troms stilte 22 NROF-medlemmer opp til første skyting etter en lang vinter den 13. mai. Med skyting på både 200 meters- og kortholdsbane var stemningen god, i følge leder Helge Gulbrandsen. – Selv med mindre sosialt preg enn vanlig, var det godt å igjen kunne kjenne kruttlukta, sier han. Skytingen fant sted på Bardufoss sentralskytebane i samråd med Forsvaret, og naturligvis med Antibac, vask av lånevåpen og god avstand mellom deltakerne.
Hos NROF Innherred var det også aktivitet i mai. På bildet ser vi Stig Lindstrøm og Alexander Austvik som har skutt på små fallfigurer. Dette er god trening for å fokusere på korn og presse avtrekk. Foto: Nils Håvard Dahl.
På Hovemoen i Gudbrandsdalen møtte tre skyttere opp den 18. mai for skytetrening. Stein Erik Aaseth, sekretær for avdelingen, kan fortelle at skytetreningen har fulgt terminlistene, med skjerpede rutiner grunnet smittevern. - I hovedsak går ting som før, siden hver skytter har eget våpen og ingen har direkte berøring av andres utstyr. Med forhåndspåmelding, god avstand og desinfiseringsutstyr tilgjengelig ivaretas føringene knyttet til smitte på en god måte sier han.
God planlegging og tilrettelegging har vært avgjørende for at aktivitetene har latt seg gjennomføre. Foto: Stein Erik Aaseth.
Orientering til deltakerne før start på pistolløpet i avd. Oslo.
Målgang på marsjmerkeprøven til avd. Oslo.

I Nedre Romerike har det blitt gjennomført skytetrening hver helg etter påske.

– Vi har skytebane med 20 skiver, men grunnet krav til avstand bruker vi kun hver tredje skive, sier skyteleder Vidar Svindal.

Nedre Romerike har, som andre avdelinger, organisert skyting gjennom forhåndspåmelding. På denne måten får hver skytter et tidsvindu for når de kan skyte, og dermed unngå at for mange samles samtidig.

– Det er blitt litt mindre sosialt enn vanlig, men noe småprat utenom skytingen blir det jo alltids. Vi har hatt mellom 10 og 20 skyttere hver gang, fordelt på flere lag, sier Svindal.

Sesongstart pistolløp

Gradvis gjenåpning av samfunnet har også gitt muligheter for en start på sesongen i Oslo-avdeling­ens feltidrettsaktiviteter.

Torsdag 28. mai ble et noe utsatt Pistolløp omsider gjennomført på Løvenskioldbanen med 10 del­takere. Pistolløpet var det første av i alt seks gjennomføringer som er planlagt frem til september. De tre beste resultatene for hver utøver teller i sammendraget.

Løpet er til sammen 3,5 kilometer langt, og det skytes til sammen 30 skudd per deltaker.

Været viste seg fra sin beste side denne ettermiddagen, mens enkelte deltakere ikke tenkte det samme om egen skyting.

– Bom gir ett minutt ekstra tid, mens treff i skivenes ytterring gir en tidsstraff på 30 sekunder. Her er det med andre ord fort gjort å skyte seg til en tidsstraff større enn egen løpetid, sier Oslo-medlem, tidligere generalsekretær Jon Rogstad.

Gleden over å komme i gang igjen var stor, og NROF avd. Oslo håper at flere medlemmer stiller til start i de kommende pistolløp­gjennom­føringene. Trenings­aktivitetene i skyting med pistol og rifle er gjenopptatt i Oslo som en rekke andre steder i landet, og det oppfordres til å undersøke med aktuell lokalavdeling hvilke aktiviteter som gjennomføres.

Lørdag 30. mai arrangerte avd. Oslo marsjmerkeprøve i Sørkedalen med 12 deltakere, i samarbeid med NVIO. Det var én som brøt, samtlige andre gikk til godkjent etter de gamle og de nye kravene. Det ble en varm dag, helt oppunder makstemperaturen for å gjennomføre en prøve etter reglementet, men det var fire passeringer av drikkestasjon, og de fleste deltakerne hadde også med egen drikke som de inntok underveis, heter det i rapporten derfra.

Alle NROF-aktiviteter skjer naturligvis i henhold til gjeldende føringer når det gjelder smittevern. For enkelte aktiviteter vil det dermed være påkrevd med noe eget utstyr, slik som liggeunderlag eller hansker.