Mannen som ikke hadde skjorte på

Milorgaksjonen som utspant seg på åsen mellom Vardal og Snertingdal i Gjøvik kommune den 7. mars 1944 hadde nettopp denne tittelen som kodeord. Tre unge, kampvillige gutter ventet på flyslipp av våpen. Men et tysk rekognoseringsfly hadde sett lys i et vindu på hytta, og tyske styrker gikk til aksjon.