Tredje pandemibølge er i skrivende stund over oss, med iallfall to mutasjoner av det opprinnelige koronoaviruset. Det er forhåpentligvis den siste. Mannskaper fra Heimevernets innsatsstyrker har påny vært utkalt til grensevakt og kontroll av reisende fra Sverige – og har igjen fått meget bra skussmål fra oppdragsgiverne i politiet.

Det ble mange problemstillinger og unntak å ta stilling til i løpet av de tretten dagene tjenesten varte, rapporterer NROFs kommunikasjonsansvarlig – som selv deltok på grensen, i egenskap av medlem i innsatsstyrke Grebe/HV-05.

Inngangen til det nye året ble ikke preget bare av nye restriksjoner og nedstengninger fra myndighetenes side, men også av kvikkleireskredet i Gjerdrum – som i vårt lille land er en katastrofe. Det har vært uvirkelig for svært mange av oss å se bildene av det enorme krateret som slukte et helt nabolag i et alminnelig, fredelig lite tettsted som vi alle kan identifisere oss med.

Flere medlemmer av NROF deltok i redningsarbeidet, og fortalte om sterke inntrykk fra tragedien. En av dem var rittmester Petter Olafsson. Pro Patria snakket med ham dagen etter at utrykningseskadronen i HV-02 ble avløst etter flere dager på åstedet, og han sier at det var et krevende oppdrag han og hans soldater løste.

Den nye samarbeidsavtalen mellom NROF og Forsvaret er på plass, og har allerede skapt debatt – som normalt er når endringer er på gang. Forsvarssjefen har vært tydelig på at NROF er en viktig

samarbeidspartner fremover, men har ønsket enkelte justeringer. Les mer om avtalen inne i bladet. NROF har etter en helhetsvurdering der økonomi var en viktig faktor, men ikke den eneste, byttet

trykkeri for Pro Patria. Etter et 19 år langt samarbeid med Merkur Grafisk i Oslo, skal bladet heretter trykkes i regi av Polinor i Drammen. Den nye avtalen gjelder i første omgang for to år. En annen endring er at Pro Patria på nett flyttes fra www.propatria.no som har vært drevet av Merkur Grafisk, til NROFs egen plattform www.nrof.no og at sekretariatet selv skal stå for løsningen. Dette er et rasjonaliseringstiltak, som også vil tydeliggjøre bladets tilhørighet og gjøre det enklere å maksimere bruken av bladets innhold til å kommunisere nyheter og aktiviteter.

Pro Patrias forsvarsanalytiker ser i denne og neste utgave med skråblikk på den nye Langtidsplanen for forsvarssektoren, mens Forsvarsdepartementet er i ferd med å hamre ut et nytt reservistkonsept.

Som et apropos kan nevnes at vi denne gang presenterer reservistssystemet i Latvia – i vår serie om hvordan våpenbrødre i allierte land organiserer seg.

Bla om for en underholdende og lærerik opplevelse!

 

Roy Thorvaldsen, redaktør