Propatria 2-2020

Hjem/2020/Propatria 2-2020
Propatria 2-20202020-04-22T13:48:35+02:00

Project Description

NROF-medlem sjef for HV-bistand på Oslo lufthavn

NROF-medlem sjef for HV-bistand på Oslo lufthavn Når samfunnet settes på store prøver slik vi har sett under korona-viruset, har staten et apparat for å ivareta befolkningens sikkerhet best mulig. I slikt beredskapsarbeid spiller både Sivilforsvaret og Forsvaret en stor rolle. Nå ble det tid for å bistå – ikke ved å øve, men ved faktisk å utøve en samfunnsoppgave. PP/ OLE KRISTIAN HAAGENRUD Soldater fra utrykningseskadronen til HV-02 [...]

Utgave: Propatria 2-2020|

Leder nr2 2020: Kjære lesere av Pro Patria!

Situasjonen i landet har endret seg mye siden forrige utgave av Pro Patria. Norge, som store deler av resten av verden, er i en meget alvorlig krise som vi ennå ikke har sett hele utfallet og alle konsekvensene av. Regjeringen har lansert de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid, noe som berører oss alle i større eller mindre grad.

Utgave: Propatria 2-2020|

Forsvarslov og vernepliktsforskrift ute på høring: NROF fornøyd med økt fokus på styrkestrukturen

Forsvarsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, det vil si forsvarsloven av 12. august 2016 nr. 77, og forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste, altså vernepliktsforskriften av 16. juni 2017 nr. 779. NROF er blant de som har mottatt forslagene, og som arbeider med et høringsinnspill.

Utgave: Propatria 2-2020|

Årets CIOR-seminar: Kina, trussel eller mulighet

«Kina, trussel eller mulighet» var tittelen på årets vinterseminar regi av den Interallierte reserveoffisers-konføderasjonen, CIOR. Seminaret fant tilfeldigvis sted samtidig som koronautbruddet i landet. Valget av tema var begrunnet ut fra viktigheten av kunnskap og nyanser for å forstå det som kan fortone seg som ukjent og skremmende.

Utgave: Propatria 2-2020|
Til arkiv
Alle artikler
Go to Top