Reservister – Integrert i de militære styrker

Reserveoffiserer i Storbritannia er en integrert del av de militære styrker. Reservister gir fleksibilitet; man har tilgang på ekstra personell og spesialister som det vanligvis ikke er praktisk eller lønnsomt å ha som del av grunn­styrken. Alle forsvarsgrenene bruker reservister, og de blir vurdert som en uvurderlig ressurs, spesielt i forhold til å ha tilgang på økt bemanning i ­kriser og operasjoner.